برای عدم اعتماد نفس نوجوانان در این دوران کرونایی چه راهکاری دارین؟

برای عدم اعتماد نفس نوجوانان در این دوران کرونایی چه راهکاری دارین. خصوصا پسرهای گلمون که بعضی ها دارن ترک تحصیل می کنن چطور از این درجا زدن سرمایه های کشورمون می شه جلوگیری کرد

5 پسندیده

کاردستی
بهترین کار برای اینکه نوجوان به اهمیت درس و دانستن پی ببرند کار دستی هست
با ورق یونولیت بگین استادیوم ورزشی بسازند
اگر هم وسطش خسته شدن
حضرت حافظ میفرماید
پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان / ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن
ولی شعر حافظ برای نوجوانان سنگینه براشون از اشعار پروین اعتصامی بخونین یا موش و گربه شیخ بهایی

4 پسندیده

کاردستی، سرگرمی و مهارت آموزی خوبیه . اگر چند نفری مخصوصا با خانواده یا دوستان انجام بگیره حس بهتری به آدم میده.

1 پسندیده