برای مهاجرت به کانادا ایلتس چند لازمه؟

برای مهاجرت به کانادا آیلتس چند لازم داریم؟

برای ایالت های فرانسوی زبان مثل کبک اصلا آیلتس نیازی نیست. باید دنبال مدرک زبان فرانسه باشی.

1 پسندیده

تاثیر نمره آیلتس برای مهاجرت به کانادا تا این حد بالاست که برای آن سیستم اندازه‌گیری یکپارچه در نظر گرفته شده است. متقاضیان بین‌المللی باید نمره خود را در این سیستم که به CLB یا Canadian Language Benchmarks مشهور است، به دست آورند.این سیستم میزان تسلط و تبحر افرادِ بزرگسالِ متقاضی برای مهاجرت به کانادا را توضیح، اندازه‌گیری و شناسایی می‌کند.افرادی که از قبل نمره آیلتس خود را دارند می‌توانند به راحتی CLB خود را بدست آورند، CLB با توجه به نمره چهارگانه آیلتس از ۱ تا ۱۲ شماره‌بندی می‌شود.

برای درک بهتر و بدست آوردن نمره CLB خود جدول زیر را مشاهده نمایید:

http://iranelts.com/blog/detail/19/آیلتس-برای-مهاجرت-به-کانادا

2 پسندیده