برای کارتونی کردن عکس واقعی چه نرم افزارهای هوش مصنوعی وجود داره؟

با چه نرم افزاری از هوش مصنوعی میشه عکس واقعی به صورت کارتون درآورد؟ عکس خودمو میخوام بدم به صورت کارتونی تحویل بده ولی کیفیتش بالا باشه