برق اضطراری برای عابر بانک ها

من دیروز که رفته بودم بیرون خرید کنم میخواستم از عابر بانک پول بگیرم/که یه دفعه برق رفت. واقعا خیلی بد بود؛ به پول نیاز داشته باشی ولی به خاطر این که برق رفته عابر بانکاهام خاموش بشه.

بدتر از همه اینا اینکه کارت بزنی بعد برق بره، انوقت تکلیف کارتت هم مشخص نیست.

بهتره عابر بانکا یا برق اضطراری داشته باشن، یا به روش دیگه ای کار کنن.

شاید یه منبع ذخیره ساده که همیشه کامل شارژه و در حد چن دقیقه دستگاه رو راه بندازه تا کارت بیرون بیاد، کار رو را بندازه تا کارتی اون تو نمونه. من تجربه ندارم ولی فک کنم در این حد باید داشته باشه

99.99 درصد عابر بانک ها به سیستم UPS یا برق اضطرار مجهز هستن
توصیه میشه دیگه سراغ اون عابر بانک نرید

مشکوک میزنه

1 پسندیده

اکثر عابر بانکای که تو شهر های کوچکن متاسفانه برق اظطراری ندارن/برام پیش اومده ک دارم میگم