بزرگ ترین کابوسی که می تونی ببینی، چیه؟

معمولا کابوسها از ترسهای ذهنی ما سرچشمه میگیرن. بزرگترین ترس تو و بزرگترین کابوسی که میتونی ببینی (اگر قابل گفتنه) چیه؟
شده به چیزی فکر کنی و حتی از تصورش دلهره بگیری؟
کابوسی هست که برای اتفاق نیفتادنش حاضری دست به هر کاری بزنی؟

6 پسندیده

بزارین خودم جواب بدم
بزرگ ترین کابوسی که می تونم ببینم اینه که یه روز صبح از خواب پاشم و ببینم هیچ کدوم از ادمای دوست داشتنی زندگیم حضور ندارن.
تنها و غریب…!

3 پسندیده

چه واژه های ترسناکی!
البته من معتقدم ادما به خاطر اجتماعی بودنشون هیچ وقت تنها نمی مونن مگه این که خودشون بخوان.

بزرگ ترین کابوس من اینه که در یک جنگ همه ما انسان ها از بین بریم
نگران از بین رفتن انسان ها نیستم
نگران بعدشم که این جهان باقی می مونه به همراه حیوان هایی در لباس انسانیت!

2 پسندیده

تا حالا این جمله رو شنیدید که از هر چی بترسی سرت میاد
فکر کنم بهتر هست به چیزای بد و منفی فکر نکنیم چرا که زودتر به سراغمون میان

3 پسندیده

شاید…!
ولی من معتقدم چیزی که قراره اتفاق بیفته میفته
هیچ کاری نمیشه کرد

1 پسندیده