بزرگ ترین کابوسی که می تونی ببینی، چیه؟

معمولا کابوسها از ترسهای ذهنی ما سرچشمه میگیرن. بزرگترین ترس تو و بزرگترین کابوسی که میتونی ببینی (اگر قابل گفتنه) چیه؟
شده به چیزی فکر کنی و حتی از تصورش دلهره بگیری؟
کابوسی هست که برای اتفاق نیفتادنش حاضری دست به هر کاری بزنی؟

6 Likes

بزارین خودم جواب بدم
بزرگ ترین کابوسی که می تونم ببینم اینه که یه روز صبح از خواب پاشم و ببینم هیچ کدوم از ادمای دوست داشتنی زندگیم حضور ندارن.
تنها و غریب…!

3 Likes

چه واژه های ترسناکی!
البته من معتقدم ادما به خاطر اجتماعی بودنشون هیچ وقت تنها نمی مونن مگه این که خودشون بخوان.

بزرگ ترین کابوس من اینه که در یک جنگ همه ما انسان ها از بین بریم
نگران از بین رفتن انسان ها نیستم
نگران بعدشم که این جهان باقی می مونه به همراه حیوان هایی در لباس انسانیت!

2 Likes

تا حالا این جمله رو شنیدید که از هر چی بترسی سرت میاد
فکر کنم بهتر هست به چیزای بد و منفی فکر نکنیم چرا که زودتر به سراغمون میان

3 Likes

شاید…!
ولی من معتقدم چیزی که قراره اتفاق بیفته میفته
هیچ کاری نمیشه کرد

1 Like