بعد از سیل، به افراد با چه تخصصی برای درست کردن اوضاع نیازه؟

معمولا بعد از سیل مراحلی برای بازگشت به شرایط عادی لازمه. این مراحل و کارها در دنیای امروز نیاز به تخصصهای متنوع داره. به نظرتون مهمترین مراحل مادی و معنوی چیا هستن و چه تخصصهایی لازمه برای انجام دادن درستشون؟

2 پسندیده