بعد از ظهر و یه بازی دیگه!

سلام . بعد از ظهر بخیر :sun_with_face::sun_with_face::deciduous_tree::deciduous_tree::deciduous_tree:
اونهایی که میتونن10 تا یا مابین 2 تا 9 کلمه متفاوت و غیر تکراری و با موضوعات مختلف بگن که دو تا حرف هم صدا ولی متفاوت در نوشتن رو همزمان داشته باشه مثلا «ت /ط» «ث س ص» .
**مثال من ؛حوله (اشیا):diamond_shape_with_a_dot_inside:غریق نجات (پیشه):diamond_shape_with_a_dot_inside:حدیثه (اسم دختر):diamond_shape_with_a_dot_inside:حلوا ارده (غذا):diamond_shape_with_a_dot_inside:اداره ثبت اسناد(مکان):diamond_shape_with_a_dot_inside:طالوت(اسم پسر):diamond_shape_with_a_dot_inside:قورباغه(حیوان):diamond_shape_with_a_dot_inside:حلقه(واحد شمارش):diamond_shape_with_a_dot_inside: ذوزنقه(شکل ،اصطلاح هندسی ریاضیات):diamond_shape_with_a_dot_inside: غرق در نور (کتاب):diamond_shape_with_a_dot_inside:

1 پسندیده