بلاکچین های معروف را نام ببرید.

  • بلاکچین اتریوم (Ethereum)​

  • هایپر لجر فابریک (Hyperledger Fabric)​

  • هایپر لجر ساوتوث (Hyperledger Sawtooth)​

  • بلاکچین خصوصی IBM​

  • بلاکچین R3 Corda​

  • بلاکچین تزوس (Tezos)​

  • پلتفرم منبع باز EOSIO​