بهترین جا برای کاشت درخت توت کجاست؟

درخت های توت کنار خیابون رو دیدید؟ کی میتونه این توت ها رو بخوره؟!
چرا جایی که امکان استفاده از درخت میوه نیست، درخت میوه کاشته میشه؟

به نظرتون بهترین جا، از لحاظ دسترسی، آب و هوا و سایر عوامل، برای کاشت درخت توت کجاست؟ و چرا؟

توتستان

دنباله‌ی موضوع برای جمع آوری توت درخت های کوچه و خیابان چه ایده ای دارید؟

5 Likes