بهترین روش برای یادگیری و تقویت اسپیکینگ آیلتس چیه؟

بهترین روش برای یادگیری و تقویت اسپیکینگ آیلتس چیه؟

2 پسندیده

روش های مختلفی وجود دارد اما برای بهترین بودن باید تلاش بسیار کنید.

  • کلمات را در آهنگهای انگلیسی یاد بگیرید و همچنین آهنگ را بخوانید.
  • برای یادگیری بهتر زبان با نوارها cdها و یا سایتهای اینترنتی انگلیسی تمرین کنید.
  • بلند بخوانید( مقاله- داستان- دیالوگ(گفتگوها)- متن فیلمها)
  • فیلمهای انگلیسی نگاه کنید و بلند دیالوگها را از روی زیرنویس بخوانید.
  • انگلیسی حرف زدن با خودتان به یادگیری بهتر زبان کمک می کند.
  • گروهی ذینفع از دوستان-همکاران یا همکلاسی ها تشکیل دهید و به انگلیسی صحبت کنید زمانی که دارید از چیزی لذت می برید مثل :(آهنگ خوندن- تمرین کردن- کارت بازی و…)
4 پسندیده