بهترین نوع ارزشیابی کدام است: تکوینی یا پایانی؟

ارزشیابی به چند صورت می‌تواند انجام شود؛ قبل از تدریس به منظور بررسی آمادگی فرد و پیش‌زمینه‌های یادگیری، در حین تدریس به منظور اصلاح اشکالات و در پایان به منظور بررسی تحقق اهداف آموزشی!

با وجود اینکه هر ارزشیابی با هدفی خاص انجام می‌شود، اما گویا ارزشیابی پایانی بیشترین طرفدار را دارد.

شما به عنوان یک معلم از کدام نوع بیشتر استفاده می‌کنید؟

آیا با وجود ارزشیابی تکوینی (ارزشیابی مستمر و حین تدریس) نیازی به ارزشیابی پایانی است؟

دنباله‌ی موضوع چه روشی رو برای ارزیابی یادگیری دانش‌آموز مناسب می‌دونین؟

8 پسندیده

به نظرم هر دو ارزشیابی نیازه، ارزشیابی تکوینی در طول ترم عملا دیتای واقعی از عملکرد دانش‌آموز به دست میده و روند یادگیری رو نشون میده.

در عین حال ارزشیابی پایانی یه جور نمایش‌دهنده‌ي توانایی و کارکرد دانش‌آموز در شرایط دشوار و استرس‌زا هست. به هر حال یکی از مهارت‌های مورد نیاز زندگی اینه که بتونیم در شرایط دشوار از یادگرفته‌هامون استفاده کنیم.

6 پسندیده