بهترین و باحال ترین تعطیلاتت کدوم بوده و چطور گذشته؟

بهترین تعطیلاتی که داشتی کی بوده؟ چکارها کردی که بهترین احساس رو بهت داده؟

تجربه بهترین تعطیلات

3 Likes

بهترین تعطیلات و نوزده سال پیش داشتم ، وقتی بچه بودم.
کل خانواده دور هم جمع میشدن و کلی تیم از بچه های فامیل درست میشد برای بازی کردن، سیزده بدر هم اوجش بود.
دیگه بعد از اون موقع تعطیلات خوبی نداشتم تا الان ، ببینم این تابستون چی میشه ، البته هیچی خاطرات کودکی نمیشه ولی خب . .