به حل جدی مسائل حوزه آب و انرژی علاقه‌مندین؟ شرایط تیم‌سازی برای شما مهیاست!

:pushpin: فراخوان جذب ایده و تیم در حوزه آب و انرژی ‌ ‌‌
در شتابدهنده نیرُوان


‌ ‌
:white_check_mark: ورود به دوره شتابدهی و تجاری سازی ایده

:white_check_mark: بهره مندی از حمایت های مالی و فضای کار ‌‌

:white_check_mark: منتورینگ و دریافت مشاوره های تخصصی

:hourglass_flowing_sand:مهلت ثبت نام : ۳۰ خرداد ۹۹ ‌
‌🌐https://nirovan.ir/join-us/
:id:Nirovan.ir ‌