به نظرتون، آدمها کَی و چرا به افزایش درآمد فکر میکنن؟

چه وقت، وقتشه که آدما به افزایش درآمد فکر کنند؟
چه عوامل درونی یا بیرونی روی انگیزه و تلاش برای افزایش درآمد اثر دارند؟

خودتون تا حالا به افزایش درآمد فکر کردین؟

6 Likes

همیشه و هرزمان. اما شدت و ضعف انگیزه برای کسب درآمد به موقعیت و اتفاقات محیط پیرامون ربط داره. به عنوان مثال انگیزه یک جوان امریکایی برای کسب درآمد قابل مقایسه با همسن ایرانی او نیست. همون طور که انگیزه یک جوان ایرانی قابل مقایسه با انگیزه یک جوان سومالیایی نیست!! هدف بسیاری از افراد هم پیرامون همین پولداری است. مسیرهای مختلفی رو در نظر میگیرند ولی نهایتش باید ثروتمندی باشه.

و خب چنین مسئله‌ای در جامعه طلامحور کاملا منطقی است. میزان بهره‌مندی از مواهب سرزمینی ، امکانات آموزشی ، ورزشی ، سلامتی ، درمانی و … رابطه مستقیمی با میزان دارایی افراد داره تا حدی که یکی از مهمترین معیارها برای تشخیص فرهنگ ، متشخص بودن و حتی شعور افراد ؛ میزان تملک زر و سیم تعریف میشه.

خب در چنین حالتی من هم برای زنده مانده همیشه کنج ذهنم به درآمد و افزایش درآمد فکر میکنم

1 Like