به نظرتون خشونت در مدارس کمتر شده؟!

خشونت در مدارس کم شده؟ تنوعش چی، تغییر کرده؟
چه کارهایی انجام شده یا میشه؟
دلیل اینکه خشونت همچنان وجود داره، این نیست که این عادت یا انتخاب کارها رو راه می‌اندازه؟

دلایل خشونت در مدارس

7 Likes

اگر خشونت رو فقط در کتک زدن و ناسزا بدونیم ظلم بزرگی به بچه ها میشه
اینکه توانایی بچه ها رو ندید بگیریم و دست بگذاریم رو نقطه ضعفشون هم خشونت هست
اینکه بچه ها رو مجبور میکنیم فقط به حرفامون گوش کنند و ما به عنوان معلم در فرایند یادگیری ازشون استفاده نکنیم
و هزاران نمونه ی دیگه که اعتماد به نفس و سلامت روانی بچه ها رو به خطر میندازه

3 Likes