به نظرتون قلک وسلیه مفیدی برای پس‌اندازه؟

آیا قلک برای پس انداز چیز خوبیه؟
تا حالا قلک داشتین؟
چه جنسی خوبه؟ آیا قلک های سفالی به اسکناس ها آسیب میزنن؟ اگر آسیب میزنن، چرا و چطور میشه جلوگیری کرد؟

قلک برای پس انداز

4 پسندیده

قلک چیز خوبی است ولی به شرط اینکه وقتی پول خود را در قلک پس انداز میکنیم باید از جنس چیزباشد که به خیلی سختی باز شود و یا اینکه اگر قفل دارد باید کلید آنرا دور بیاندازید چون هر روز ترغیب به باز کردن قلک خواهید :grin:شد و این قسم پول زیادی پس انداز کرده نمیتوانید.

1 پسندیده