به نظرتون چرا «اصل مشتری‌مداری» در ایران اهمیتی نداره؟

اصل مشتری‌مداری یکی از اصول بدیهی در شاخه مارکتینگ محسوب میشود که گفته شده حتی یک فروشنده بی‌سواد در دورترین نقطه یک کشور اروپایی نیز به طور نادانسته این اصل را به کار میگیرد . با این حال چرا در کشور ما هنوز فروشندگانی هستند که هیچ احترامی به مشتری نمیگذارد و چرا هنوز بسیاری از شرکتهای تجاری مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار نمیدهند و تنها به فکر سود خود اند حتی اگر به قیمت رنجش مشتری و بدتر کلاهبرداری از مشتری باشد؟!

5 پسندیده