به نظرتون چطور میشه وفاداری یک کارمند رو جبران کرد؟

اگر ببینید چندتا از کارمنداتون با وفاداری زیاد، از دل و جون دارن برای موفقیت شرکت تلاش میکنند و عملکرد خیلی خوبی دارند، چجوری واسشون جبران میکنید که این وفاداری درونشون زنده بمونه؟

نکته: قسمت سخت سوال اینجاست که این کارمندها دنبال پول نباشن و رویاهای بهتر و بزرگتری داشته باشند.

روش جبران غیرمادی وفاداری کارمند

7 پسندیده

وفاداری یه صفت است که با هیچ چیز قابل جبران نیست .کافیست هر بار که به سراغشون میرین یه شاخه گل سرخ و یه بیت شعر ناب رو فراموش نکنین
ناپلئون بناپارت قدر نشناسی رو بزرگترین ظلم دانسته که نشان از درک عمیقش داره

3 پسندیده

بله بحث مالی تا یک جایی کمک کننده است و از مرحله‌ای به بعد دیگر کارمند دنبال مسائل مالی نیست به قولی در هرم سلسله مراتب مازلو یک خانه بالاتر رفته و نیازهای جدیدی احساس می‌کند .

من معتقدم به ترتیب میتوان همزمان با کارایی و کار مفید کارمند از او تقدیر و تشکر کرد . اول به صورت خصوصی و رو در رو مثل دعوت کردن کارمند به یک شام و بعد تقدیر در مقابل جمع تا حس محبت و تعلق خاطر به سازمان در کارمند شکل گیرد . در ادامه میتوان با ارتقای مقام و جایگاه و منزلت شخصی از کارمند تقدیر کرد و نهایتا با تفویض اختیار و اعطای آزادی مشخص به کارمند ، به او اجازه دهیم به ایده پردازی و پیگیری ایده‌های خود بپردازد (ریسک‌هایی که قابلیت جبران داشته باشند)

به نظرم احساس احترام ، این حس که در سازمان اهمیت دارد و دیدگاه و ایده‌هایش شنیده میشود و نقشی در پیشرفت سازمان دارد به نوعی باعث ایجاد وفاداری و انگیزش در کارکنان میشود .

4 پسندیده