به نظر شما آدم کاریزماتیک چجوریه..؟؟

شما جذب چجور آدمی می‌شید ( مرد و زن ) فرقی نداره منظورم جذب چجور شخصیتی می‌شید و بهش میگید کاریزماتیک , البته می‌دونم این سوال خیلی کلی هست , اما خب هر موردی که براتون جذاب هست رو بگید .حالا هر رفتاری که به نظرتون جذابه . مثلا آدما ناخودآگاه جذب آدم های پولدار میشن و زیبا به جز این ویژگی ها چی تو شخصیت و رفتار آدم جذابه ؟ اون رفتار رو با مثال بگید لطفا.

1 پسندیده

بر خلاف نظر عمومی که شاید انسان خیلی شسته رفته رو کاریزماتیک بدونن؛ من آدمی که در عین دانش پژوه بودن
و آگاه بودن بتونه با بقیه هم مثل خودشون جوش بخوره و در عین واقف بودن به مشکلات بتونه شاد باشه و رفتار خودش رو از تعصبات خالی کنه حس کاریزماتیک بودن دارم. چنین آدمی شاید خیلی معروف یا تو دید بقیه نباشه .

1 پسندیده

آره دیگران یه آدم با سیاست (سیاست منظورم دو رویی نیست ) که تمام حرکات و رفتارش سنجیده هست رو کاریز ماتیک میدونن.