به نظر شما آیا هر چه اندیشه سبک تر باشد خواب سنگین تر است؟

منظورم از اندیشه همون معنای قدیمیش به معنای فکر و خیال و یا به تعبیری ترس هست. در بیت زیر هم مشاهده میشه:

سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات
غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

به معنی فکر کردن هم میشه در نظر بگیریم.

با این توصیف، چقدر به این جمله معتقدین که «هر چه اندیشه سبکتر باشد، خواب سنگین تر است» و چقدر براتون پیش اومده که تجربه کرده باشین؟

1 پسندیده

«اندیشه ی سبک» کمی سوال برانگیزه! منظورتون اندیشه‌ی پست و حقیره و یا نداشتن و کم بودن اندیشه؟

2 پسندیده

یکی از عوامل اختلال خواب درگیر بودن فکر است پس هرچه فکر و اندیشه بیشتر باشد خواب سبکتر است ولی مثل اینکه اینهم حدی داره چون اگر مدت زیادی نخوابیده باشیم دیگر فکر و خیال زیاد هم کاری از دستش برنمیاد و بخواب عمیق فرو میرویم

1 پسندیده