بوی نامطبوع ناشی از نگه داری پرندگان

نگهداری از مرغ به خاطر بوی نامطبوعی که داره در هر فضایی ممکن نیست. چطور میشه این بوی بد رو از بین برد؟

2 پسندیده

فضولات حيوانات حاوي مواد نيتروژن دار و مغذي (براي خاك) هستن كه در اثر فعاليت ميكروارگانيزم ها تبديل به آمونياك ميشند. شرايط بستر نگهداري حيوانات از جمله دما و رطوبت به شدت يافتن اين واكنش ها ميتونه كمك كنه و معمولا در جايي كه تعداد زيادي جانور وجود دارند غلظت گاز آمونياك هم بيشتر ميشه.
هر چه بستر مرغداري از رطوبت كمتري برخوردار باشه و تهويه مناسب تري صورت بگيره بوي نامطبوع ناشي از تركيبات نيتروژن دار هم كمتر ميشه و از اونجا كه آمونياك هم مولكول سنگيني داره در حالت عادي بدون تهويه موثر از محيط پراكنده نميشه.
از برخي مواد هم براي جلوگيري از توليد آمونياك استفاده مي كنند از جمله فرمالين و عصاره درخت يوگا. اين مواد با آمونياك تركيب ميشن و از رهاشدن اونها به صورت گاز جلوگيري مي كنند.
در حالت كلي تجربه نشون ميده نگهداري مرغ در قفس و تميز نكردن مرتبط بستر قفس باعث توليد بوي نامطبوع زيادي ميشه و خود اين جانداران هم احتمالا از چنين شرايطي راضي نباشند!

4 پسندیده