بگرد و پیدا کن!

هدف: افزایش دقت و تمرکز
از لحظه ای که به شروع به جستجو می کنید، زمان بگیرید. چند دقیقه یا ثانیه طول می کشد تا به پاسخ برسید.

تصویر شماره 1:

8 پسندیده

اگه صورت واضح کامل میخواید من یدونه دیدم.

2 پسندیده

از لحظه ای که به شروع به جستجو می کنید، زمان بگیرید. چند دقیقه یا ثانیه طول می کشد تا به پاسخ برسید.

تصویر شماره 2:

3 پسندیده

یافتم! یافتم!

image

پ.ن. گربه رو بعد حدود ۵ دقیقه غرق شدن تو این همه جغد نازنین یافتم. هی هم میگفتم چقدر خوبه آدم این همه بچه جغد داشته باشه! :خ

وال خیلی راحت بود، کمتر از ۲۰ ثانیه. انگار غلق کار دستم اومد تو گربه بازی!

3 پسندیده

پس از حداقل سه پاسخ به سراغ تصویر بعدی می رویم :fairy:

2 پسندیده

من هر چی نگاه میکنم نمیبینم یک ساعت است خیره شدم :roll_eyes: میشود کسی برایم بنمایاند چشم هایم ضعیف شد از بس دیدم.

2 پسندیده

گربه رو حدود 45 ثانیه کشید پیدا کنم سمت راست تصویره

2 پسندیده

آفرین. چه خوب در مدت زمان کمی پیدا کردی

1 پسندیده

6 ثانیه طول کشید تا پیداش کنم.
وسط پایین نوشته cat.:grin:

1 پسندیده

منم یکی دیدم:grinning::grin:
یک گربه

1 پسندیده

3 ثانیع طول کشید تا پیدا کنم.یک ذره پایین تر از فیله که عینک داره.

1 پسندیده