بیایید مشابه ایرانی Reddit را بسازیم! پادپرس با این ایده بنا شده؟ 🙄

شاید برداشت من نسبت به کاردکرد و هدف پادپرس کامل نبوده ولی دوست داشتم تیم توسعه دهنده درباره این مسئله توضیح بدن.

من “بالاترين” و بالاچه هاش رو نمونه فارسى رديت و ساب رديت ها ميبينم، پادپرس بيشتر فضاى گفتگو هست.

2 پسندیده

یه بخشی هم باشه تا بتونیم در صورت نیاز مقاله ای یا مطلبی که دلنوشته هست رو اینجا بزاریم هم خیلی خوبه.

البته این نظر شخصی من به عنوان یک کاربر جدید هست.

2 پسندیده