بیت را تقطیع هجایی نموده، مرز پایه ها را مشخص کنید و وزن بیت را بنویسید

ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه‌ای
هر ذره از خورشید تو تابنده چون دردانه‌ای :shushing_face: :shushing_face:

2 پسندیده

فکر کنم وزن بیت متناوب از هشت تا
مستفعلن باشه

سلام درست ولی 4تا مستفعلن

1 پسندیده

درسته تو یک مصراع 4 تاس ولی من یک بیت رو گفتم . البته واحد وزن مصراع هست

2 پسندیده