بیماری و مریضی نسبت به گذشته بیشتر شده یا کمتر؟

رشد آماری بیماری‌ها از گذشته تا کنون چگونه است؟
رابطه انسان و بیماری‌ها در طول تاریخ چگونه بوده است؟
بعضی از بیماری‌هایی که امروزه کشف میشن در گذشته وجود نداشتن یا ناشناخته بودن؟

بیماری و سلامتی

دنباله‌ی موضوع طب شیمیایی به انسان ها خدمت کرده یا خیانت؟

3 پسندیده

یه سری بیماریها قبلا هم بودن ولی ناشناخته بودن یک سری دیگه از بیماریها تقریبا نادر یا ریشه کن شدن یه سری بیماریها هم امروزه ایجاد یا بیشتر شدن. از طرفی سبک زندگی امروز هم بعضی از بیماریها رو بیشتر کرده و با دور شدن از طبیعت و زندگی ماشینی و رو آوردن به مواد شیمیایی برای درمان مزید بر اون شده. ولی پیشرفت علم تجربی نسبت به گذشته و روشهای درمانی متنوع میتونه تنها نکته مثبت درمان بیماریها در حال حاضر باشه