تا به حال از داروهای استنشاقی استفاده کردید؟

تا به حال از داروهای استنشاقی استفاده کردید؟ به نظر شما مشکل اصلی این دارو ها چیه؟

من از استفاده کردنشون تو جمع دوستان یا کلا اجتماع خجالت می کشم و دوست ندارم استفاده کنم ازشون! شما مشکلتون با این دارو ها چیه؟

1 پسندیده