تا به حال روانشناستون رویه ی کتاب درمانی رو براتون پیش گرفته؟

افسردگی بلند مدت دارم
بهم کتاب تئوری انتخاب گلاسر
من به عنوان تکه هایی از یک کل منسجم
6سوالی ک زندگی مرا تغییر میدهد
از حال خوب به بد
عشق ویرانگر

2تا روانشناسم ازم خواستن این کتاب‌ها رو بخونم

تا حالا برای شماهم کتاب درمانی انجام شده.؟!
چه کتاب هایی بهتون معرفی شده؟

4 پسندیده

کتاب درمانی نه نشده ، اولین باره مه میشنوم

1 پسندیده

منم کتاب درمانی نشنیدم ، ولی ایده خیلی خوبیه

1 پسندیده

در مورد کتابهای انگیزشی و خودشناسی امثالهم نمیدونم ولی در کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی رویه رُمان درمانی وجود داره و فکر میکنم یکی از روشهای جدید باشه.

4 پسندیده

خودم اینکار رو انجام دادم برای کسی
بهش کتابی رو هدیه دادم که میدونستم روی حالات روانیش تاثیر میذاره و حالش رو بهبود میده
البته دوستم بود و خوب میشناختمش نه مراجعه کننده ای که نشناسم

3 پسندیده

کتاب خوندن خوبه به شرطی که اصیل بمونی و از روی عادت نباشه

1 پسندیده

روانشناسم تو ایران اینکارو برای من شروع کرد

من هم یه کتابخونه دارم که به اقوام و دوستام کتاب میدم، هر کتابی رو برای شخص توضیح میدم که درمورد چیه، متناسب با چیزایی که دوس داره البته
هرکدوم 3-4 تا کتاب بردن کلی تغییر کرده نگرششون

3 پسندیده