تا به حال شهرک دولتیی رو دیدین؟ 🤔

سلام
شهرک دولتی مبهمی توی روستا در حال ساخته، از کارگرای مربوطه شنیدیم 900سوییت، 3 گلخانه، مدرسه داخل شهرک، 500اسب،رودخانه مصنوعی، آشپزخانه و…

قراره داخل شهرک ساخته شن.

تا به حال همچین چیزی ندیده بودم،شهرک های صنعتی توی ایران مجهز به مدرسه و سوییت برای استراحتن؟!
قبلا فقط راجب پادگان و خانه های سازمانی های ارتش شنیده بودم بخاطر مدرسه و آشپزخانه اما فکر نمیکنم اونها هم محهز به استبل و 500 اسب و گلخانه باشن

تا به حال همچین چیزی دیده بودین؟

نظرتون راجب این شهرک چیه؟

1 پسندیده

سلام
من تا بحال نشنیده بودم اما ممنون از اینکه این موضوع رو قرار دادین

1 پسندیده