تا حالا با درخت چشم تو چشم شدین؟

تا حالا با درختا چشم تو چشم شدید؟
چشم درخت

6 پسندیده

خیلی تصویر جالبیه! به این فرم نه، ولی میشه تصور کرد که توی جنگل تاریک و در نیمه‌شب، این صحنه احتمالا حس خوبی به آدم منتقل نمیکنه! :scream:

3 پسندیده

خیلی زیاااااد! اتفاقا همیشه برام سوال بود که اینا رو ادما رو درخته حکاکی کردن یا خود درختا چشم در آوردن! با این تصویری که شما گذاشتی به نظر میرسه چشم درآوردن، کار خود درخته :eye: .

حالا قضیه این چشما از منظر گیاه‌شناسی چیه؟ صرفا یه سری رد و طرح هست روی درخت یا چیز دیگه‌س که کارکردی هم داره؟

1 پسندیده