تا حالا شده آدما رو شبيه حيوونا يا حشرات و گل ها حتي اشيا ببينين؟

مستند حیوانات دوست دارم اگه وقت کنم یکی از انتخابام هست مثل مستند تاریخی و سیاسی
در واقعیت حیوون نمی بینم غیر از پت معمولا سگ و گربه

میگم بیا یه فکری بزنیم به هم شاید جواب داد هم پول و هم تماشا :rofl::rofl:

1 Like

گاهی به ذهنم رسیده ولی فقط در صورت صمیمیت و دوستی گفتم و برای شوخی و البته زیاد هم رو این موضوع سوئیچ نمیشم
همون طور که یکی از بچه ها گفت گربه ها خوبن موافقم یه دوست گربه داشتم :joy::heart_eyes:

آره :sweat_smile: تقریبا همیشه وقتی آدمارو برای اولین بار میبینم اینجوری میشم. بعضیارو شبیه آدمایی که از قبل میشناسم میبینم، بعضیارو شبیه حیوونا و بعضیارو شبیه اشیا. خودمم نمیدونم چجوری این اتفاق می افته و وقتی کسی رو شبیه چیزی میبینم، اون شخص از نظر رفتاری و شخصیتی اغلب شباهت‌های زیادی با چیزی که اونو بهش تشبیه کردم داره و تا حدی شخصیت اون آدم دستم میاد.
خوشحالم که این سوالو پرسیدی چون فکر میکردم فقط خودم اینجوریم. :smiley:

2 Likes

من بگم … نه بذار احتیاط کنم :grin:

اگه راست مي گي عكس خودتو بذار بگم شبيه چي هستي؟
:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Like

شوخی کردم شما فرشته اید :joy:
من تسلیم :raised_hands::joy:

1 Like