تا حالا شده یه مسئله یا یه اتفاق شوخی شوخی جدی بشه براتون؟

بارها همه مون دیدیم که بعضی مسائل کوچیک به مسئله بزرگ و جدل تبدیل میشه یا یه جرقه کوچیک یکی رو کارآفرین میکنه و…
خاطره انگیز ترین اتفاقی که برات شوخی شوخی جدی شد چی بود؟

1 پسندیده