تا حالا چه تجربه‌ای در آموزش یه جمع داشتی؟

یکی از بهترین کارها قبل از شروع هر گفتگویی اینه که بریم تو فضای واقعی اون گفتگو، و بالتبع یه راه برای چنین سفری، اینه که به تجربه‌های خودمون در زمینه‌ي مورد نظر برگردیم:

ما میخوایم راجع به سیستم‌های آموزشی گفتگو کنیم، بدون اینکه خودمون لزوما در این سیستم مشغول به فعالیت باشیم. چه بهتر که قبل از نقد و یا بروز دیدگاهمون راجع به این سیستم، اول به تجربه‌های خودمون در زمینه‌ی آموزش یه گروه برگردیم.

تا الان چه کار کردیم که در طیش چیزی رو به یه گروه آموزش دادیم؟ چه نقاط الهامبخشی در این تجربه برامون پررنگ بوده؟ چه جاهایی می‌تونستیم بهتر عمل کنیم؟ خودمون بعد از این تجربه چه چیزهایی به دست آوردیم؟

3 پسندیده