تا كجا ادامه ميدى؟

تو موردهاى مختلف در زندگى، حد رو بر چه اساسى ميذارى؟ تا كجا ادامه ميدى و كى واميستى و دور ميزنى؟

2 پسندیده

تا جایی که به اینده خودم و نزدیکانم لطمه ی بزرگ و سنگینی نخوره ادامه میدم
من اخر ماجراهای زندگی رو دوست دارم :blush:

2 پسندیده