تا چه حد باید از دیگران توقع داشته باشیم؟

آیا توقع داشتن از دیگران کار درستیه؟ از چه کسانی باید توقع داشته باشیم؟ چطور میشه از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشیم؟ به نظرم اگر توقعاتمون رو از دیگران کمتر کنیم، بهتر و راحت تر زندگی میکنیم.ولی به نظرم کار سختی باشه

4 پسندیده

من یک مدت خیلی خیلی ناراحت بودم. چیزهایی در زندگی آزارم می داد و فکر می کردم چرا دیگران و حتی نزدیک ترین کسانم مثل مادرم و برادرم با من این شکلی رفتار می کنند؟ کتاب بیشعوری کمک زیادی در تغییر دید من به افراد و سطح توقعاتم از بقیه داد اما مهم تر از اون حرف یک دوست رو هیچ وقت از یاد نمی برم. اون به من گفت یه زن عشایر وقتی باردار میشه هیچ وقت از مسئولیت هاش دست نمی کشه. یعنی میدونه که همچنان باید گوسفندا رو به چرا ببره. اون توقع نداره چون بارداره کسی این کار رو براش انجام بده چون در فرهنگش یاد گرفته که نباید توقع داشته باشه. اون زن اگر تو صحرا دردش بگیره چاله ای می کنه و درون چاله ناله می کنه و فرزندش رو به دنیا میاره و بند نافشو قطع می کنه و به خونه برمی گرده. یک مرد کرد عشایر همیشه تفنگ رو دوششه. اون ها برای دفاع از قبیله و خاکشون بچه هاشونو می فرستن جنگ و با دستای خودشون خاکشون می کنن. اون ها انتظار ندارن بقیه از خاک و قبیله شون دفاع کنه! به زندگی اینجوری نگاه کنیم. من دو ماهیه دارم رو خودم کار می کنم و حس میکنم که خیلی توقعاتم پایین اومده و خیلی اروم تر شدم.

10 پسندیده

نه!
توقع داشتن از دیگران فقط زندگی رو برای فرد سخت تر میکنه.
کارها باید بر اساس اون چیزی که ما هستیم انجام بشه نه بر اساس اونچه که در ازاش اتفاق میفته. مثلا یه خوبیو در حق یکی انجام بده صرفا به خاطر درست بودن و به موقع بودنش و هیچ انتظاری هم برای جبرانش نداشته باش. این یعنی کاریو به خاطر ماهیت خودت و خود اون کار انجام دادن؛ و کشیدنِ دندونِ انتظار و توقع!
من خودم همیشه توقعم از بقیه زیاده. هرچند به روشون نمیارم. ولی مدت هاست دارم تلاش میکنم به خودم یادآوری کنم که یا هیچ کاری انجام ندم یا اگر کاری میکنم فقط برای رضایت خودم باشه، بدون هیچ توقع و چشمداشت به جبرانی از جانب دیگران.
این توقع داشتن از نوع جبرانی بود که گفتم.

یه جور توقع دیگه هست که از پایه وجود داره مثل توقع مودب بودن افراد، راستگو بودن، بد نبودن!
که اینجور توقعات هم باید به صفر برسه. ادم نمیتونه مناسبات رفتاریشو بر اساس توقعاتی که از دیگران داره تنظیم کنه. هرکس باید به نوبه ی خودش در حد انتظاراتی که از خودش داره، ظاهر بشه و چگونگی ظاهر شدن بقیه رو به خودشون واگذار کنه تا اگر از سطح مورد انتظار پایین تر بودن، شوکه نشه.

امیدوارم خوب متوجه سوال شده باشم😅

2 پسندیده