تا چه حد در ایران تغییر رفتار اجتماعی امکان پذیر هست؟

داشتم به پیشنهاد یکی از دوستانم یک سخنرانی تد رو درباره راهکار مبارزه با مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری ها رو نگاه میکردم. در آخرای این سخنرانی، سخنران، به تغییر رفتار اجتماعی به عنوان یک راهکار برای این پدیده اشاره می کنه و از رفتار های اجتماعی که در سالیان اخیر از بین رفته یاد میکنه. رفتارهایی مثل نبستن کمربند، آلودگی محیط زیست، سیگار کشیدن در مکان های عمومی و…

ولی من هرجور که فکر میکنم هنوز این رفتار ها در کشور ما کم و بیش مشاهده میشه.

تا چه حد تونستیم رفتار های غلط رو از بین ببریم؟ چرا در نابود کردن بعضی از این رفتارها ناموفق بودیم؟ و در نهایت راهکاری که به نظر شما میرسه برای این مهم چیه؟

1 پسندیده