تبدیل عکس به متن

بهترین نرم افزار تبدیل عکس به متن چیست؟ ربات تلگرامی هم اگه تو این زمینه میشناسید معرفی کنید .از تجربه هاتون از استفاده نرم افزار بگین. ممنون