تجربه‌ای از پوست کلفتی دارید؟

اصطلاح پوست‌-کُلُفت یا جون‌سخت یا بادمجانِ بَم و . . . (بقیشو شما بگید)، کمابیش به گوشمون خورده، که اگه مثبت نگاه کنیم، مقاومت(دوام آوردن) و سازگاری بالای فرد رو نشون میده، چه جسمی، چه روحی.
نظرتون چیه؟
اصلاً مقاومت و سازگاری چه حد و مرزی داره؟ فشار تا چه حدی و به چه شکلایی و با چه ترفندایی قابل تحمل میشه؟ خود فشار چه تنوعی داره؟ تفاوت آدما در تحمل فشار به چه چیزایی بستگی داره؟ مهم‌ترین‌هاش رو بگید.
تجربه‌های پوست‌کلفتی شنیدنی چی دارید؟

4 Likes