تجربه دوستی در تور مسافرتی رو داشتی؟

تا حالا تو تور مسافرتی با کسی دوست شدید که هنوز باهاش دوست و در ارتباط باشید؟ چطوری این دوستی اتفاق افتاد ؟ خاطرشو یادتون هست؟

4 پسندیده