تجربه های موفق مهار بحران غذا به چه شکل هایی خواهد بود؟

با توجه به تغییرات اقلیمی و خشک شدن سفره های آب زیرزمینی به دلایل مختلف، بحران غذا چقدر کشور ما رو تهدید می کنه؟ چه راه هایی برای مدیریت بهتر این قضیه وجود داره؟ کمبود غذا در سایر نقاط جهان چطور مهار میشه و چه راهکارهای عملی ای از جنس “یاد دادن ماهیگیری” برای مردم گرفتار وجود داره؟

#آمار
نماینده “سازمان جهانی غذا” گفتن: تو کل دنیا حدود 800 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برن که 400 میلیون نفر از این تعداد در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنن. مناطق درگیرتر شامل جنوب آسیا و آفریقا هست. ایشون گفتن در ایران ما بحران گرسنگی و غذا نداریم.

#پرسش
درسته که بحران تعداد زیاد گرسنگان رو نداریم. اما “بحران آب” که پیش بینی میشه تا چند سال آینده برامون مخاطراتی ایجاد کنه، پس چی میشه؟ این قضیه روی کمبود غذای آینده ما اثر داره؟ کسی رو این موضوع تا به حال کار تحقیقاتی کرده؟

1 پسندیده

“بحران غذا” شامل چه چیزی هست؟ مثلا آیا کمبود غذای خاصی (کمبود پروتئین و کلسیم) هم بحران محسوب میشه؟ یا افراد در معرض مرگ بر اثر سوء تغذیه رو شامل میشه؟ یا مثلا زمینه هایی که در آینده جهان رو دچار مشکل خواهد کرد؟

#آمار

تعداد افراد مشغول در زمینه کشاورزی از 5 میلیون و صد هزار نفر در سال 1384 نفر به 4 میلیون نفر در سال 1392 کاهش پیدا کرده. اینو بذارید کنار افزایش جمعیت و معضل خشکسالی.

بر اساس آمار: بیش از نیمی از کشاورزان بالای 50 سال سن دارن و حدود یک سوم این افراد بی سواد هستن. محیط زیست اعلام کرده طی سال های آینده خشکسالی 11 برابر میشه. 70 درصد آب های زیر زمینیی که طی هزاران سال ذخیره شده، طی 10 تا 15 سال تموم شده و این در حالی هست که 90 درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسه.

بحران آب در کشاورزی

1 پسندیده

#پرسش
قدیم که وسایل حمل و نقل نبوده و محصولات از مناطق جغرافیایی مجاور تامین میشده، تو قسمت های خشک و کویری چطور کشاورزی می کردن؟ یه جا می خوندم که تو قسمت های جنوبی از “رطوبت قسمت های عمیق تر زمین استفاده می کردن” برای کشت. مثلا انگور و انجیر رو تو عمق می کاشتن و با وجود اون رطوبت، درخت زنده می مونده.

#مقاله
در این مقاله پژوهشگران “مرکز تحقیقات کشاورزی منابع اصفهان” روش هایی رو در جهت مقابله با کم آبی و خشکسالی در باغات میوه ارائه دادن.