تصویرسازی ذهنی: در موقع سیل چکار می‌کنی؟

تصورش رو بکنین که یهو شرایط عوض شدن و سیل در حال نزدیک شدن به خونه یا جایی هست که شما قرار دارین. یادمون باشه که هراس زیادی داره و کنترل ذهن تا حد زیادی از بین میره. اگر

  • توی خونه
  • بیرون از خونه

باشین، با چه کارهای ساده‌ای واکنش به سیل رو شروع میکنین؟ معمولا بهتره این کارها خیلی بدیهی و ساده باشن تا نیاز به ذهنی که در اون لحظه در حالت فلج قرار گرفته، نداشته باشن.

3 پسندیده

بالاترین نقطه که سیل نتونه بهش آسیب بزنه و به دور از کابل برق

1 پسندیده