تعریفتان از اعتماد چیست؟

در چه صورت به کسی اعتماد میکنید و در چه صورت اعتمادتان از او سلب میشود؟

اعتمادی که دیگران به شما دارند، ارزش افزوده‌ی ایشان است و یا شما با عملکرد خودتان به دستش اوردید؟ اگر حاصل تلاش خودتان است چطور به دستش آوردید؟ با چه رویکردی؟

image

3 پسندیده

در صورتی که با معیارهای اصلیمون جور در بیاد اعتماد میکنم و اگر از اون ها تخطی تاثیرگذاری انجام داد سلب میشه البته شناخت آدمها به راحتی نیست و اعتماد کردن هم به هر کی صد درصد نیست

2 پسندیده

اعتماد یک نوع اعتبار و ارزش است که باید با راهکاری بدست آورده شود و یگانه راه بدست آوردن اعتماد آگاهی عقلانی است، شخصی که عاقل و اندیشمند بود صد در صد قابل اعتماد هم است و خود اعتماد یک نوع باور قلبی است که به کسی داریم و یک نوع خلوص و اطمینان خاطر است، اگر بدانیم که از کسی برایمان ضرری نمیرسد حتما به او اعتماد میکنیم کلید اعتماد به کسی بی ضرر بودن او است و باز این هم از آگاهی عقلانی سرچشمه میگیرد.

1 پسندیده