تعطیلات بلند یا تعطیلات یک روزه؟

تعطیلات بلند و پشت سر هم رو بیشتر دوست داری یا تعطیلات یه روزه؟ چرا؟

6 پسندیده

تعطیلاتی بین این دو !
من دوست داشتم دانش آموزان و کارگران هفته ای سه روز کامل تعطیل باشند. بهترین فرم هم این بود که پنجشنبه و جمعه و دوشنبه تعطیل باشه . در این فرصت تعطیلی بدن و ذهن بازیابی میشه و ساعات کار مفید و بهره وری بالا میره