تفاوت نارسایی و ناروایی چیه؟ اصلا تفاوتی دارن؟

تو یه کتاب روان شناسی بود ظاهرا که با این دو کلمه برخورد کردم، دو کلمه که گاهی کنار هم میومدن و گاهی دور از هم و من تفاوت این دو کلمه رو نمیدونستم. به نظر میرسید صفتی در مورد گزاره ها یا نظریه ها باشن.
پشت این دو تعبیر معنایی خوابیده یا صرفا تفنن در عبارتن؟

6 پسندیده

کلمه ی «ناروا» به خودی خود خیلی ناملموس و نارساست! بیشتر به یه صفت برای کارهای انسانی میمونه، چیزی از جنس ناشایست، نامناسب.

به قول نظامی:
گنه گر بر ایشان نهم نارواست ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ور از خودخطا بینم این هم خطاست.

نارسا بیشتر به یه صفت برای گزاره میاد؛ ناقص، ناکامل.

مرجع: واژه‌یاب

راستی در صورت امکان چرا جملات و عباراتی که درش این دو کلمه پشت هم اومدن رو نمیذارین تا بشه در عبارت به معنی شون فکر کرد.

3 پسندیده

عذر میخوام این بار جوینده یابنده نبود.
شاید بیش از صد صفحه از سه کتاب رو وارسی کردم اما پیدا نشد.

2 پسندیده