تفاوت های بین تفریحات فردی و جمعی چیه؟

در ادامه ی بحث تفریح و سرگرمی سوال جدیدی که به ذهنم رسید تفاوت بین تفریحات و سرگرمی های فردی و گروهیه.

  • به نظرتون چه تفاوت ها (یا حتی شباهت هایی) وجود داره بین عوامل موثر بر این دو نوع و همچنین آثار هر کدومشون روی زندگی ما؟
4 پسندیده

تفریحات فردی یک مزیت خیلی بزرگ نسبت به تفریحات جمعی دارند به طوری که معمولا خیلی کم هزینه هستند و با ساده‌ترین امکانات قابل انجام هستند. منظورم از هزینه فقط مادی نیست بلکه زمانی که باید صرف کرد هم هست. برای داشتن یک تفریح جمعی همیشه باید مقدماتی را فراهم کرد.

تفریحات جمعی هم یک مزیت بزرگ دارند، ایجاد انگیزه و انرژی چند برابر بیشتر در فرد. مثلا کوه‌نوردی دسته جمعی از نظر خیلی‌ها جذاب‌تر از کوه‌نوردی تنهایی است. یک بار داشتیم یک فیلم خیلی بد را در جمع دوستان می‌دیدیم. فیلم خیلی بد بود اما شوخی‌‌های دنباله‌دار دوستان در میانه فیلم خاطره خیلی خوبی ایجاد کرد.

2 پسندیده

به نظر من اگه جمع، هم گروه خونی* باشن، تفریح جمعی بهتر و پربارتر و خوش-حال تر از تفریح فردی و اگه غیر هم گروه خونی باشن، تفریح فردی بهتر و خوش حال تر از تفریح جمعیه.

*هم-گروه-خونی بودن هم به داشتن درک متقابل از هم گروهی ها مربوطه نه لزوما به هم سان و یکجور بودن.

2 پسندیده