توصیه می‌کنم نوشته‌های او را بخوانید

و اما دوباره بازی پادپرسی …
هر کسی یک نفر از پادپرسی‌ها رو انتخاب کنه و توصیه‌نامه‌ای برای دیگران بنویسه و اونها رو تشویق به خوندن نوشته‌هاش کنه… باحال‌ترین نوشته‌شون رو هم بیارید که چه بهتر!
انصافا از خود من شروع کنید دیگه
خب بریم که ۵۹ دقیقه بیشتر باقی نمانده (پ.ن: فیلم آقاده رو که دیدید؟:wink:)

7 پسندیده

یا میتونه بازی به این شکل باشه که یه نفر یک شعر مورد علاقه اش رو پست کنه و از دیگران بخواد برداشتشون رو از اون شعر ارایه کنند

3 پسندیده