تکنولوژی های نوظهور با چه موانعی بر سر راه خود مواجه می شوند؟

مثلا زمانیکه کامپیوتر وارد شد، هزینه ی بالای اون مانع فراگیرشدنش بود، همین طور که الان تکنولوژی‌های سبز به دلیل قیمت بالاشون فراگیر نشدن.

شما به عنوان یه صاحب ایده، باید چه موانعی را برای ارائه ی محصولات و تکنولوژی های نو از سر راه بردارید؟

عینک گوگلی

2 پسندیده

خوب کلمه نوظهور رو باید دقیقتر تعریف کنید. ولی به صرف معنی اون، ناشناخته بودنش، میتونه مشکلاتی شبیه به پذیرش اجتماعی، نبود بازار مصرف، مسئله سنتها و عادتهای رایج رو در خودش داشته باشه.

3 پسندیده

تکنولوژی نوظهور معمولا باید انقدر قابلیت داشته باشه تا بعنوان یه ابزار بین جامعه ی هدف مورد استقبال و پذیرش قرار بگیره و یکی از موانع اون میتونه تفکر کاربران باشه و مانع بعدی میتونه فراهم کردن امنیت و قابلیت مقابله نفوذ به یک تکنولوژی باشه. درصد اهمیت به امنیت و نوع ایمن سازی وابسته به ماهیت تکنولوژی متفاوت است.

1 پسندیده