تکنولوژی چه تاثیری ممکنه روی تعامل های مالی اطرافمون داشته باشه؟

تبادل های مالی زیادی بین افراد یه جمع وجود داره؛ پرداخت پول برای خرید چیزی، قرض دادن، وام های خانوادگی یا دوستانه، پیش خرید کردن، و … .

پول به عنوان واحد ارزش مبادله شدنی برای چنین تبادلاتی در نظر گرفته میشه، و با بودن یا نبودن تکلولوژی این تبادلات در حال انجامه.

آیا تکنولوژی به عنوان یه واسطه میتونه روند چنین مبادلاتی رو تغییر بده؟ چه جور تغییراتی؟

مثلا به نظر میرسه، با حضور تکنولوژی یواش یواش تعریف بانک و کارکردش میتونه تغییر کنه و بانک ها دیگه جایی برای محافظت از دارایی افراد نباشن. و یا در اثر حضور تکنولوژی، دیگه نیازی به پول حقیقی به عنوان ابزار مبادلات نباشه.

تاثیر تکنولوژی روی تعامل های مالی

2 پسندیده

یکی از ویژگی های واحدهای پول حقیقی و مرسوم الان اینه که حکومت ها و نهادها روی اون کنترل دارن. یکی از ویژگی هایی که برای بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی، عنوان میشه اینه که هیچکس مالک آن نیست یا آن را کنترل نمی کند.
وقتی یه واحد پولی چنین ویژگی ای داشته باشه، چه تاثیری بر تعامل های مالی ما میذاره؟

1 پسندیده