تک سلولی ها در تکامل موندگارترن یا پرسلولی ها؟

و در ضمن تک سلولی ها سیستم های پیچیده تری دارن یا پرسلولی ها؟

پ. میدونم اجزای سیستم یه پرسلولی بیشتره و چون اندام داره نیاز به هماهنگی بین سلولی بیشتری داره، ولی از اون ور هم تک سلولی ها مشابه یه انسان تکی هستن که همه کار خودشون رو خودشون میکنن و به نظر میرسه در عین سادگی، پیچیده ن!

دنباله‌ی موضوع چطوری می شه از تعادل و هارمونی حاکم در طبیعت برای پیشبرد اهداف تیم و سازمان الهام گرفت؟

1 پسندیده

به نظر میاد که تفاوت چندانی نداشته باشن از نظر تکامل (چون هر دو دوام اوردن)! ولی جدا از پیچیدگی، پر سلولی ها معمولا در مقابل شرایط ضمختترن (robustness) یعنی توانائی تحمل تغییر شرایط رو بیشتر دارن تا یه سیستم تک سلولی.