جایگاه علم سنجی در روند علم پژوهی چیست؟

علم سنجی دانشی است که به مطالعه و ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌ های علمی می پردازد. روش‌ هایی که توسط این دانش برای اندازه‌ گیری علوم به کارگرفته می‌ شود شامل یکسری اصول علمی است که به بررسی ساختار و ویژگی‌ های اطلاعات علمی پرداخته و نحوه ی ارتباط اطلاعات را مورد بحث قرار می‌ دهد.

علم سنجی برای اندازه‌گیری تولید علم و سنجش آن از شاخص هایی بهره می برد. از جمله این شاخص‌ ها، تعداد مقالات، تعداد مجلات، نیروی انسانی متخصص در حوزه‌ های علمی مختلف و شاخص های استناد است که تعیین درصد رشد هرکدام از این شاخص‌ ها و بررسی و مقایسه دوره‌ ای آن‌ ها می‌ تواند تحلیلی کیفی را فراهم سازد. شاخص‌ های استنادی به دلیل توجه به کیفیت تولیدات علمی و کارآمدی بالای آن در تحلیل‌های استنادی، از رایجترین و معتبرترین شاخص‌ های علم سنجی هستند. اصلی‌ ترین پارامتر مورد استفاده در تحلیل‌ های استنادی، تعداد مقالات منتشر شده در نشریات معتبر است که این شاخص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی کمی تولیدات علم مورد توجه قرار می‌‍ گیرد.

شما تا چه حد با دانش علم سنجی آشنایی دارین؟
تا به حال از این دانش به صورت کمی بهرا بردین؟
چه نرم افزار یا سایت هایی برای علم سنجی میشناسین؟
به نظرتون اعمال برونداد های حاصل از علم سنجی می تونه برای روند پژوهشی یک کشور استفاده بشه؟

2 پسندیده