جایگزین مناسب لنت ترمز پشم شیشه ای چیه؟

لنت ترمز های پشم شیشه ای چند تا مشکل داره: صدا میدن، ماده ی حاصل از سوختنش سرطانزاست، و برای محیط زیست هم خیلی ضرر داره. و این صدا مخصوصا تو روزهای گرم بیشتر هم میشه.

الان لنت ترمزهای گرافیتی و فلزی هم تولید میشن که البته ما تکنولوژی ساختش رو نداریم. و وارداتش هم گرون تموم میشه.

جایگزین بهتری برا لنت ترمزهای پشم شیشه ای وجود داره؟